English version
 
SESIUNILE DE EVALUARE A PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ ORGANIZATE DE C.C.D. BACĂU
ANUL ŞCOLAR 2016 - 2017

Evaluarea finală a programului „Psihopedagogie-actualizări, conexiuni, perspective” se va desfăşura pe 14.01.2017 şi 15.01.2016, începând cu orele 9:30, la Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi" Oneşti.

Portofoliile vor fi depuse la secretariatul CCD Bacău în zilele de: 09, 10 şi 11 ianuarie 2017, orele 09:00 - 15:00.

ANUL ŞCOLAR 2015 - 2016

Evaluarea finală a cursanţilor care au participat la programul de formare continuă acreditat "Strategii de consiliere educaţională a părinţilor", destinat personalului didactic din învăţământul preuniversitar, se va desfăşura vineri, 11 martie 2016, ora 14:00, la Colegiul Tehnic de Comunicaţii "N.V. Karpen" Bacău.

Programul este coordonat de profesor formator Maria Mătăsaru, tel: 0234523988, int. 16.

ANUL ŞCOLAR 2014 - 2015

Evaluarea finală a cursanţilor care au parcurs programul de formare continuă acreditat „Integrarea TIC în procesul educaţional”, destinat personalului didactic din învăţământul preuniversitar, se va desfăşura pe grupe, astfel:

1. GRUPA 1, ŞCOALA GIMNAZIALĂ ROŞIORI, la CCD Bacău, pe 13.01.2015, ORA 16.00;

2. GRUPA 2, ŞCOALA GIMNAZIALĂ MĂRGINENI, la CCD Bacău, pe 13.01.2015, ORA 17.30;

3. GRUPA 3, COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAŢII "N. V. KARPEN" BACĂU, la CCD Bacău, pe 14.01.2015, ORA 16.00;

4. GRUPA 4, LICEUL TEHNOLOGIC "PETRU RAREŞ" BACĂU, la CCD Bacău, pe 14.01.2015, ORA 17.30;

5. GRUPA 7, ŞCOALA GIMNAZIALĂ SASCUT – GRUPA BACĂU, la CCD Bacău, pe 15.01.2015, ORA 16.00;

6. GRUPA 8, ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI DRĂGAN" BACĂU - ŞCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGETA MIRCEA CANCICOV" BACĂU, la CCD Bacău, pe 15.01.2015, ORA 17.30;

7. GRUPA 9, COLEGIUL NAŢIONAL DE ARTĂ “GEORGE APOSTU” BACĂU, la CCD Bacău, pe 16.01.2015, ORA 16.00;

8. GRUPA 10, COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" BACĂU, la CCD Bacău, pe 16.01.2015, ORA 17.30;

9. GRUPA 5, ŞCOALA GIMNAZIALĂ SASCUT, la ŞCOALA GIMNAZIALĂ SASCUT, pe 17.01.2015, ORA 10.00;

10. GRUPA 6, ŞCOALA GIMNAZIALĂ SASCUT, la ŞCOALA GIMNAZIALĂ SASCUT, pe 17.01.2015, ORA 11.30.

Evaluarea finală a cursanţilor care au participat la programul de formare continuă acreditat "Strategii de consiliere educaţională a părinţilor", destinat personalului didactic din învăţământul preuniversitar, se va desfăşura sâmbătă, 13 decembrie 2014, începând cu ora 09.30 , la Colegiul Tehnic "Dimitrie Ghika" Comăneşti.

Programul este coordonat de profesor formator Maria Mătăsaru, tel: 0234523988, int. 16.

Evaluarea finală a cursanţilor care au parcurs programul de formare continuă acreditat „Educaţie civică – formarea profesorilor”, destinat personalului didactic din învăţământul preuniversitar, se va desfăşura pe grupe la Colegiul Tehnic "Petru Poni" Oneşti, sâmbătă, 13 decembrie 2014, începând cu ora 09.00.

Programul este coordonat de profesor-formator Lucica Ciupercă, tel: 0234523988, int.17.