English version
   
NOUTĂŢI LA CCD BACĂU
Platforma de e-learning

Casa Corpului Didactic "Grigore Tabacaru" Bacău a lansat "Oferta de formare continuă pentru anul şcolar 2016 - 2017".

Vezi secţiunea Ofertă formare.

Notă: Pentru eficientizarea înscrierilor, începând cu anul şcolar 2016 – 2017, unitatea de învăţământ va centraliza şi îndosaria, în ordine alfabetică, toate fişele de înscriere ale cadrelor didactice/ didactice auxiliare, care doresc să participe la programe de formare continuă. Biblioraftul va fi depus, la Centrul de Documentare Informatizat sau la Secretariatul CCD Bacău, de către directorul/ directorul adjunct/ responsabilul cu perfecţionarea din unitatea de învăţământ/ sau orice cadru didactic împuternicit în acest sens, până pe 21.10.2016.

SELECŢIE PARTENERI PROIECT ERASMUS KA1

Casa Corpului Didactic ,,Grigore Tabacaru” Bacău va aplica pe 2 februarie a.c., în calitate de coordonator de consorţiu, un proiect Erasmus KA1 mobilitate profesori.

În vederea identificării şi selecţiei unităţilor şcolare care vor face parte din acest consorţiu, CCD Bacău organizează luni, 16 ianuarie 2017, ora 15.00, în  Sala de conferinţe a I.S.J. Bacăuseminarul de informare ”Şcoala incluzivă, şcoala viitorului”.

Sunt eligibile unităţile de învăţământ care se confruntă cu probleme de integrare a elevilor din minorităţile etnice şi a elevilor cu CES, cele în care absenteismul şi abandonul şcolar sunt semnificative, precum şi cele ale căror rezultate la examenele naţionale sunt sub media pe judeţ.

În acest sens, rugăm directorii interesaţi de acest parteneriat să participe la seminar cu o prezentare a şcolii şi a experienţei pe care o au în proiectele de integrare a elevilor  minoritari etnici şi cu CES, precum şi cu o scrisoare de motivaţie.

Noutăţi:

Casa Corpului Didactic "Grigore Tabacaru" Bacău organizează, începând din semestrul al II-lea al acestui an şcolar, programul de formare continuă "Educaţia pentru cetăţenia activă" , acreditat de curând de Ministerul Educaţiei, având 22 credite profesionale transferabile, cu o durată de 89 de ore, cursul fiind destinat cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar (vezi secţiunea oferta formare).

Formatori: prof. Lucica Ciupercă - coordonator program, conf. univ. dr. Georgel Neamţu, prof. Monica Andrei, prof. Maria Irina Dromereschi şi prof. Alina Dobre.

Notă: Unităţile şcolare ale căror cadre didactice doresc să participe la program, vor trimite tabele nominale până pe data de 27 ianuarie 2017, la CCD Bacău.

Prima sesiune de formare va avea loc pe 18 februarie 2017, la Colegiul Naţional "Ferdinand I" Bacău.

Noutăţi:

Casa Corpului Didactic "Simion Mehedinti" Focşani, jud. Vrancea, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic "Grigore Tabacaru" Bacău, organizează începând din acest an şcolar următoarele programe de formare continuă acreditate de Ministerul Educaţiei (vezi secţiunea oferta formare):

 "Modalităţi de formare a competenţelor cheie a preşcolarului şi şcolarului mic", destinat personalului didactic din învăţământul preşcolar şi primar, 60 de ore, 15 credite profesionale transferabile.

 "Relaţia şcoală - părinţi - comunitate în învăţământul preprimar şi primar", destinat personalului didactic din învăţământul preşcolar şi primar, 60 de ore, 15 credite profesionale transferabile.

Casa Corpului Didactic “Grigore Tabacaru” Bacău, în colaborare cu Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacău şi Consiliul Judeţean Bacău, organizează marţi, 20 decembrie 2016, simpozionul "Decembrie 1989. Imaginea şi realitatea istorică după un sfert de veac".

Articole de presă: (vezi articol edumanager)

Lucrările simpozionului vor debuta la ora 13.00, în Aula Universităţii “Vasile Alecsandri” Bacău. (vezi program.pdf) (vezi comunicat presa.pdf) (vezi foto.rar)

Sesiunile de formare din cadrul programului „Psihopedagogie-actualizări, conexiuni, perspective” din 17.12.2016 şi 07.01.2017 se vor desfăşura în zilele de 04.01.2017 şi respectiv 05.01.2017, începând cu orele 9:30, la Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi" Oneşti.

Evaluarea finală se va desfăşura pe 14.01.2017 şi 15.01.2016, începând cu orele 9:30 în aceeaşi locaţie.

Portofoliile vor fi depuse la secretariatul CCD Bacău în zilele de: 09, 10 şi 11 ianuarie 2017, orele 09:00 - 15:00.

Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău organizează în premieră programul de formare continuă "Competenţe TIC şi profesorul secolului XXI", acreditat de Ministerul Educaţiei şi destinat personalului didactic din învăţământul preuniversitar.

Acesta va debuta marţi, 13 decembrie 2016, ora 16:00, în  Sala de Documentare a CCD Bacău.

Notă: sunt invitate să participe doar cadrele didactice de la Şcoala Gimnazială "Nicolae Iorga" Bacău.

Programul va fi susţinut de: prof. Ana-Nicoleta Gărgăun, prof. Ema Maria Fâciu şi prof. Mihaela Liliana Ciuchi, formatori ai C.C.D. Bacău şi prof. Aurelia Bocancea, informatician C.C.D. Bacău.

Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău organizează în premieră programul de formare continuă "Reguli de tehnoredactare a materialului suport pentru softul educaţional, utilizarea şi elaborarea acestuia.", avizat de Ministerul Educaţiei şi destinat personalului didactic din învăţământul preuniversitar.

Acesta va debuta luni, 12 decembrie 2016, ora 16:30, în  Sala de Documentare a CCD Bacău.

Programul va fi susţinut de: prof. Ana-Nicoleta Gărgăun, formator C.C.D. Bacău, prof. Aurelia Bocancea, informatician C.C.D. Bacău, prof. Rodica Leonte, Şcoala Gimnazială ”Al. I. Cuza” Bacău.

Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău organizează în premieră programul de formare continuă "Istoria recentă a României", acreditat de Ministerul Educaţiei şi destinat personalului didactic din învăţământul preuniversitar.

Acesta va debuta sâmbătă, 10 decembrie 2016, ora 10:00, la Colegiul Naţional "Dimitrie Cantemir" Oneşti.

Programul va fi susţinut de: prof. Bogdan Romandaş, formator CCD Bacău.

Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău organizează în premieră programul de formare continuă "Scrierea şi implementarea proiectelor educaţionale (naţionale şi europene)", avizat de Ministerul Educaţiei şi destinat personalului didactic din învăţământul preuniversitar.

Acesta va debuta vineri, 09 decembrie 2016, ora 15:30, la Colegiul ”Henri Coandă” Bacău.

Programul va fi susţinut de: prof. Emil Lazăr, Şcoala Gimnazială ”Zaharia Stancu” Roşiorii de Vede, jud. Teleorman, şi prof. Dumitru Ficuţă, formator C.C.D. Bacău.

Persoană de contact, prof. Ana-Nicoleta Gărgăun - formator CCD Bacău, tel: 0234523988, int.16; 0334418113.

Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău organizează în premieră programul de formare continuă "Proiectul tematic – strategii de organizare inter-, şi transdisciplinară a conţinuturilor educative", avizat de Ministerul Educaţiei şi destinat personalului didactic din învăţământul preşcolar.

Acesta va debuta joi, 08 decembrie 2016, ora 13:00, la Şcoala Gimnazială "Alecu Russo" Bacău.

Programul va fi susţinut de: prof. Maria Mătăsaru, formator CCD Bacău; prof. Maria Chiriloaie, Şcoala Gimnazială "Alecu Russo" Bacău; prof. Elena Roşca, Şcoala Gimnazială ”Alecu Russo” Bacău.

EducationUSA, cu sprijinul Ambasadei SUA la Bucureşti, lansează competiţia pentru programul Opportunity Funds 2017, dedicat elevilor de liceu  din clasele X-XI care au nevoie de susţinere financiară pentru a aplica la studii în Statele Unite.
Elevii selectaţi vor participa la un program de sesiuni lunare de consiliere educaţională gratuite, susţinute de echipa Fulbright-EducationUSA online şi/sau la sediul Fulbright - EducationUSA Advising Center.
Termenul limită de transmitere a aplicaţiilor este 4 decembrie 2016.
Informaţii suplimentare puteţi obţine la Centrul "American Corner Bacău" (amcornerbacau@yahoo.com, tel 0234.517874) sau la Comisia Fulbright (feac@fulbright.ro, tel.  021.231.90.15).

Sâmbătă, 1 octombrie 2016, ora 9:30, la Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi" Oneşti  va debuta programul de formare continuă, „Psihopedagogie-actualizări, conexiuni, perspective”, acreditat de Ministerul Educaţiei şi destinat personalului didactic din învăţământul preuniversitar. Acesta este un program tematic şi modular, care se desfăşoară prin stagii nondisciplinare, pe parcursul a 110 de ore, fiindu-i alocate 25 credite profesionale transferabile.

Următoarele sesiuni de formare din cadrul acestuia se vor desfăşura pe grupe, la Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi" Oneşti. (vezi repartizarea pe grupe.pdf), (vezi orar.pdf)

Notă:

Sesiunile de formare din cadrul programului „Psihopedagogie-actualizări, conexiuni, perspective” din 17.12.2016 şi 07.01.2017 se vor desfăşura în zilele de 04.01.2017 şi respectiv 05.01.2017, începând cu orele 9:30, la Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi" Oneşti.

Evaluarea finală se va desfăşura pe 14.01.2017 şi 15.01.2016, începând cu orele 9:30 în aceeaşi locaţie.

Portofoliile vor fi depuse la secretariatul CCD Bacău în zilele de: 09, 10 şi 11 ianuarie 2017, orele 09:00 - 15:00.

Pentru completarea activităţilor online pe platforma iteach.ro, accesaţi cursul "Actualizari, conexiuni şi perspective în psihopedagogia sec. XXI".

Instrucţiunile de lucru pentru platforma iTeach şi datele de contact ale administatorilor / tutorilor, le veţi descarca din instructiuni.pdf.

Programul este coordonat de profesor formator Elena Hussar, iniţiatoarea proiectului, tel: 0234523988, int.21.

Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău va organiza cursul "Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul primar pentru clasa pregătitoare”avizat de Ministerul Educaţiei şi destinat cadrelor didactice din învăţământul primar, care predau în anul şcolar 2016 - 2017 la clasa pregătitoare, metodiştilor ISJ, precum şi responsabililor comisiilor metodice pentru învăţământul primar, metoda de formare folosită, fiind de tip „blended learning”.

Acesta va fi susţinut de prof. Adina-Corina Albu, prof. Măndiţa Ciotloş, prof. Geta Constandiş, prof. Monalisa-Laura Gavriluţ, prof. Rodica Leonte şi de prof. Luminiţa-Nuţa Todirică.

El se va desfăşura după cum urmează:

  • Seria I, Grupele: 1, 2, 3, 4, 5, în perioada 1-2 septembrie 2016, la Şcoala Gimnazială „Al.I.Cuza” Bacău şi la Şcoala Gimnazială „Ghiţă Mocanu”Oneşti, Grupa 6;

  • Seria a II-a, Grupele: 7, 8, în perioada 7-8 septembrie 2016, la Şcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Comăneşti.

Programul este coordonat de inspectorul şcolar pentru învăţământ primar, prof. Măndiţa Ciotloş

ANUL ŞCOLAR 2016 - 2017
Ministerul Educaţiei a avizat integral programele propuse de Casa Corpului Didactic "Grigore Tabacaru" Bacău, prin "Oferta de programe de formare continuă, pentru anul şcolar 2015-2016".

Casa Corpului Didactic "Grigore Tabacaru" Bacău a lansat "Oferta de formare continuă pentru anul şcolar 2015-2016".

Vezi secţiunea Ofertă formare.

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a acreditat pentru Casa Corpului Didactic "Grigore Tabacaru" Bacău, programul de formare continuă "Competenţe TIC şi profesorul secolului XXI", Categoria 2, 110 ore, 28 credite profesionale tranferabile.
Buletinul informativ al CCD Bacău - octombrie 2015 (vezi buletin.pdf)

Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău va organiza în premieră cursul  „Program pentru pregătirea debutanţilor în vederea susţinerii examenului naţional de definitivare”, avizat de Ministerul Educaţiei şi destinat cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar - nivel preşcolar.

Acesta se va desfăşura după cum urmează:

1. Miercuri, 22 iunie 2016, ora 14:00, în Amfitetrul "Leontin Mazilu"al Colegiului Tehnic "Anghel Saligny" Bacău;

2. Joi, 23 iunie 2016, ora 14:00, în Amfitetrul "Leontin Mazilu"al Colegiului Tehnic "Anghel Saligny" Bacău;

3. Marţi, 28 iunie 2016, ora 14:00, în Amfitetrul "Leontin Mazilu"al Colegiului Tehnic "Anghel Saligny" Bacău;

4. Miercuri, 29 iunie 2016, ora 14:00, în Amfitetrul "Leontin Mazilu"al Colegiului Tehnic "Anghel Saligny" Bacău.

Programul este coordonat de profesor formator Maria Mătăsaru, tel: 0234523988, int. 16; 0334418113.

Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău organizează în premieră programul de formare continuă "Forme sociale de educaţie (formală, nonformală şi informală)", avizat de Ministerul Educaţiei şi destinat cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar.

Acesta va debuta vineri, 17 iunie 2016, ora 15:00, la Colegiul "Henri Coandă" Bacău.

Programul este coordonat şi va fi susţinut de: prof. dr. Emil Lazăr - Şcoala Gimnazială ”Zaharia Stancu” Roşiorii de Vede, jud. Teleorman, prof. Dumitru Ficuţă - formator CCD Bacău şi de Lorena Bolfă, psiholog la Penitenciarul Bacău. (vezi foto.rar)

Persoană de contact, prof. Ana-Nicoleta Gărgăun - formator CCD Bacău, tel: 0234523988, int.16; 0334418113.

Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău organizează programul de formare continuă "Tehnici de eficientizare a comunicării verbale şi non-verbale", avizat de Ministerul Educaţiei, destinat personalului de conducere, îndrumare şi control dar şi cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar. Acesta va debuta sâmbătă, 28 mai 2016, ora 09:30, la Colegiul Naţional "Costache Negri" Tg. Ocna şi va fi susţinut de Doru Huţuţui, MBA Senior Trainer &Coach şi de prof. Luminiţa Huţuţui, de la Liceul Tehnologic "J.M.Elias" Sascut. (vezi foto.rar)

Şcoala Gimnazială Nr. 22 Bacău în parteneriat cu Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău, Asociaţia pentru Promovarea Învăţământului European Bacău, Penitenciarul Bacău, Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău, Asociaţia TART, Asociacion Cultural Euroaccion - Murcia (Spania) şi cu Facultatea de psihologie şi psihopedagogie-Universitatea din Chişinău, organizează simpozionul internaţional, cu tema „Şcoala – principalul mijloc de păstrare a libertăţii sufletului în mediul oprimant”. (vezi doc.pdf)

Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău organizează programul de formare continuă „Monitori de calitate/membru evaluator la examenul de certificare a competenţelor profesionale - nivelul 3,4,5”avizat de Ministerul Educaţiei şi destinat persoanalului didactic - discipline tehnice, din şcolile postliceale.

Acesta se va desfăşura după cum urmează:

1. Miercuri, 25 mai 2016, ora 15:00, la Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi" Oneşti, pentru cadrele didactice din zonele Oneşti, Tg. Ocna;

2. Joi, 26 mai 2016, ora 15:00, la Colegiul Tehnic "Grigore Cobălcescu" Moineşti, pentru cadrele didactice din zonele Moineşti, Comăneşti, Dărmăneşti;

3. Luni, 30 mai 2016, ora 16:00, în Sala de conferinţe a ISJ Bacău, pentru cadrele didactice din zona Bacău;

Programul este coordonat şi va fi susţinut de prof. Mihaela - Liliana Ciuchi, inspector şcolar şi formator CCD Bacău, tel: 0234523988, int.21.

Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău va organiza programul de formare continuă "Psihopedagogia evaluării aplicate la preşcolari", avizat de Ministerul Educaţiei şi destinat personalului didactic din învăţământul preşcolar.

Acesta va debuta joi, 19 mai 2016, ora 13:00, la Şcoala Gimnazială "Alecu Russo" Bacău - Sala de festivităţi.

Programul este coordonat de profesor formator Maria Mătăsaru, tel: 0234523988, int. 16; 0334418113.

Uniunea Armenilor din România – sucursala Bacău, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic ”Grigore Tabacaru” Bacău, Complexul Muzeal ”Iulian Antonescu”, Inspectoratul Şcolar Judeţean  Bacău, Societatea de Ştiinţe Istorice din România - filiala Bacău şi cu Şcoala Gimnazială ”Alecu Russo” Bacău, a organizat vineri, 13 mai 2016, începând cu ora 14:30, la Centrul ”American Corner Bacău”, în cadrul proiectului cultural – educaţional ”Genocidul armenilor, o crimă sub incidenţa dreptului internaţional”, lansarea cărţii ”Dosarul juridic al genocidului armean”, Editura Ararat - 2016, scrisă de Y.G.Barsegov (1925 – 2008) şi tradusă de Arpiar Sahaghian. (vezi foto.rar)

În cadrul „Săptămânii altfel”, Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău a fost gazda unei activităţi inedite, care s-a desfăşurat, vineri 22 aprilie 2016, începând cu ora 10:00, la Centrul ”American Corner Bacău”. Un grup de elevi de la Liceul Teoretic „Spiru Haret” Moineşti, coordonaţi de prof. Florina Macsim - consilier educativ şi de prof. Valentina Atănăsoaie, a prezentat câteva aspecte interesante, referitoare la civilizaţiile şi limbile orientale.

Publicul a fost reprezentat de elevi, de la Şcoala Gimnazială „Constantin Platon” Bacău, coordonaţi de prof. Adriana Mastacan şi de la Colegiul Naţional „Ferdinand I” Bacău. (vezi foto.rar)

Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău organizează programul de formare continuă „Predarea ca poveste”avizat de Ministerul Educaţiei şi destinat personalului didactic din învăţământul preuniversitar (profesori pentru învăţământul primar, profesori de limba şi literatura română). Acesta va debuta joi, 21 aprilie 2016, ora 13:00, la Şcoala Gimnazială "Spiru Haret" Bacău.

Programul este coordonat şi va fi susţinut de prof. dr. Laura - Irina Gavriliu - Colegiul Naţional ,,Gheorghe Vrănceanu” Bacău şi de prof. Monalisa - Laura Gavriluţ - Şcoala Gimnazială ,,Spiru Haret” Bacău.

Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău va organiza programul de formare continuă „Şahul în şcoală - program naţional opţional”, destinat personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi avizat de Ministerul Educaţiei. Acesta va debuta vineri, 15 aprilie 2016, ora 14:00, la Colegiul Tehnic ”Dumitru Mangeron” Bacău şi va fi susţinut de prof. Silviu  Ifrim, candidat maestru - coeficient E.L.O. 2131, Federaţia Română de Şah.

Casa Corpului Didactic ”Grigore Tabacaru” Bacău a primit vizita lui Walker Frahm, Fulbright Hays Fellow PhD Candidate Department of Sociology University of Washington - bursier Fulbright în România. Cu această ocazie speaker-ul american a susţinut o prelegere referitoare la dinamica relaţiilor româno - americane în epoca modernă, liceenilor care participă la proiectului English Access Microscholarship Bacau Program.

Workshop-ul s-a desfăşurat sâmbătă, 09 aprilie 2016, începând cu ora 10:30, la Centrul "American Corner Bacău". (vezi foto.rar)

Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău organizează programul de formare continuă "Leadership educaţional vs. Management educaţional", avizat de Ministerul Educaţiei, destinat personalului de îndrumare, conducere şi control, diriginţilor.

Acesta va debuta sâmbătă, 09.04.2016, ora 10:00, la Colegiul Naţional "Dimitrie Cantemir" Oneşti şi va fi susţinut de Doru Huţuţui, MBA Senior Trainer &Coach şi de prof. Luminiţa Huţuţui, de la Liceul Tehnologic "J.M.Elias" Sascut.

Sunt invitate să participe cadrele didactice din zona Oneşti.

Persoană de contact: prof. Gabriela Felicia Filip, directorul Colegiului Naţional "Dimitrie Cantemir" Oneşti.

Casa Corpului  Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău  organizează, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău (vezi convocareISJ), o nouă sesiune de formare din cadrul programului "Managementul instituţiilor de învăţământ din perspectiva strategiei anticorupţie în educaţie”, destinat personalului de îndrumare, conducere şi control din învăţământul preuniversitar, consilierilor educativi, şcolari, consilierilor de etică, diriginţilor, dar şi cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, avizat de Ministerul Educaţiei.

Aceasta se va desfăşura vineri, 08 aprilie 2016, începând cu ora 13:00, la Sala "Ateneu" a Filarmonicii "Mihail Jora" Bacău. (vezi foto.rar)

Invitaţi speciali sunt: Laura Ştefan, coordonator activităţi anticorupţie - Expert Forum (vezi link) şi Walker Frahm, Fulbright Hays Fellow PhD Candidate Department of Sociology University of Washington - bursier Fulbright în România (vezi link).

Miercuri, 30 martie 2016, începând cu ora 10:00, la Şcoala Gimnazială Palanca se va desfăşura  întâlnirea metodică cu tema "Pedagogie muzeală în centrul de documentare şi informare". Sunt invitaţi să participe profesorii documentarişti/responsabilii centrelor de documentare şi informare din judeţ. (vezi foto.rar)

Evenimentul este organizat de Casa Corpului Didactic “Grigore Tabacaru” Bacău şi de Şcoala Gimnazială Palanca.

Persoană de contact: profesor formator Vasilica-Petronela Irimia, tel: 0234523988, int.16; 0334418113.

Vineri, 25 martie 2015, la ora 14:30, în Sala de festivităţi a Şcolii Gimnaziale "Al. I. Cuza" Bacău, a debutat programul de formare continuă, „Psihopedagogie-actualizări, conexiuni, perspective”, acreditat de Ministerul Educaţiei şi destinat personalului didactic din învăţământul preuniversitar. Acesta este un program tematic şi modular, care se desfăşoară prin stagii nondisciplinare, pe parcursul a 110 de ore, fiindu-i alocate 25 credite profesionale transferabile. (vezi foto curs.rar)

Următoarele sesiuni de formare din cadrul acestuia se vor desfăşura pe grupe, la Şcoala Gimnazială "Al. I. Cuza" Bacău.

Pentru completarea activităţilor online pe platforma iteach.ro, accesaţi cursul "Actualizari, conexiuni şi perspective în psihopedagogia sec. XXI".

Instrucţiunile de lucru pentru platforma iTeach şi datele de contact ale administatorilor / tutorilor, le veţi descarca din instructiuni.pdf.

Programul este coordonat de profesor formator Elena Hussar, iniţiatoarea proiectului, tel: 0234523988, int.21.

Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău organizează în premieră programul de formare continuă "Abordarea disciplinară şi abordarea integrată a învăţării", avizat de Ministerul Educaţiei şi destinat cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar. (vezi foto.rar)

Acesta va debuta vineri, 18 martie 2016, ora 16:00, la Colegiul "Henri Coandă" Bacău.

Următoarele sesiuni de formare se vor desfăşura astfel:

1. Vineri, 25 martie 2016, ora 15:30, la Colegiul "Henri Coandă" Bacău;

2. Sâmbătă, 26 martie 2016, ora 09:00, la Colegiul "Henri Coandă" Bacău.

Programul este coordonat şi va fi susţinut de: prof. dr. Emil Lazăr - Şcoala Gimnazială ”Zaharia Stancu” Roşiorii de Vede, jud. Teleorman şi prof. Dumitru Ficuţă - formator CCD Bacău.

Persoană de contact, prof. Ana-Nicoleta Gărgăun - formator CCD Bacău, tel: 0234523988, int.16; 0334418113.

Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău va organiza în premieră programul de formare continuă „Inteligenţa emoţională şi succesul şcolar”, avizat de Ministerul Educaţiei şi destinat personalului didactic din învăţământul preuniversitar.

Acesta se va desfăşura după cum urmează:

1. Joi, 17 martie 2016, ora 17:00, la Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" Bacău;

2. Sâmbătă, 19 martie 2016, ora 10:00, la Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi" Oneşti.

Următoarele sesiuni de formare se vor desfăşura astfel:

1. Joi, 31 martie 2016, ora 17:00, la Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" Bacău;

2. Sâmbătă, 02 aprilie 2016, ora 10:00, la Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi" Oneşti.

Programul este coordonat şi va fi susţinut de prof. dr. Mihaela Cojocaru.

Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău organizează a treia sesiune de formare din cadrul programului  "Predarea Holocaustului în şcolile din România", avizat de Ministerul Educaţiei şi destinat profesorilor de istorie şi ştiinţe sociale.

Aceasta va avea loc sâmbătă, 12 martie 2016, la ora 09:30, în Sala de conferinţe a ISJ Bacău/Centrul "American Corner Bacău".

Invitat special este prof. univ. dr. Alexandru Florian, director general al Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel".

Vezi link1 si link2. (vezi foto.rar) (vezi sondaj.pdf) (vezi rri.mp3)

Vineri, 26 februarie 2016, ora 14:00Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău va relansa la Colegiul Tehnic de Comunicaţii "N.V. Karpen" Bacău, programul de formare continuă acreditat "Strategii de consiliere educaţională a părinţilor", destinat personalului didactic din învăţământul preuniversitar. Acesta se va desfăşura pe parcursul a 40 ore, fiindu-i alocate 10 credite profesionale transferabile.

Următoarele sesiuni de formare se vor desfăşura pe grupe, astfel:

1. Sâmbătă, 27 februarie 2016, ora 09:00;

2. Vineri, 04 martie 2016, ora 14:00;

3. Sâmbătă, 05 martie 2016, ora 09:00;

4. Vineri, 11 martie 2016, ora 14:00 - evaluarea finală.

Proiectul/tema din portofoliul realizat, sau lucrarea elaborată cu scopul susţinerii acestora, pentru evaluarea finală, în şedinţă publică, vor fi depuse la secretariatul CCD Bacău, până marţi, 08 martie 2016, la ora 15:30.

Programul este coordonat de profesor formator Maria Mătăsaru, tel: 0234523988, int. 16; 0334418113.

Casa Corpului  Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău organizează programul de formare continuă "Eficientizarea procesului de recuperare a copiilor cu CES, prin perfecţionarea resursei umane în domeniul educaţiei speciale”, destinat personalului didactic din învăţământul de masă şi învăţământul special, învăţătorilor integratori, profesorilor psihopedagogi/educatori din învăţământul special, profesorilor itineranţi/sprijin şi consilierilor psihopedagogi. (vezi foto.rar)

Cursul este avizat de Ministerul Educaţiei şi va debuta joi, 25 februarie 2016, ora 13:00, la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr. 1 Bacău.

Următoarele sesiuni de formare se vor desfăşura astfel:

1. Vineri, 04 martie 2016, ora 15:00;

2. Sâmbătă, 05 martie 2016, ora 09:00 - evaluarea finală;

Proiectul este coordonat de profesor formator Dumitru Ficuţă, tel: 0234523988, int.16; 0334418113.

Casa Corpului Didactic “Grigore Tabacaru” Bacău a organizat la Centrul ”American Corner Bacău”, marţi, 01 martie 2016, începînd cu ora 14:30, videoconferinţa cu tema “Black History Month”. Prezentările au fost susţinute de Geoffrey Artis, sergent în detaşamentul ”Marine Security Guards” din cadrul Ambasadei SUA la Bucureşti. Publicul a fost format din liceeni, participanţi la proiectul "English Access Microscholarship Bacau Program, 2015-2017", coordonaţi de prof. Anca Rafiroiu, inspector şcolar şi de prof. Alis Gălbează, de la Colegiul Naţional ”Vasile Alecsandri” Bacău, care au statut de traineri, agreaţi de Ambasada SUA la Bucureşti. (vezi foto.rar)

Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău organizează a doua sesiune din cadrul programului de formare continuă "Predarea Holocaustului în şcolile din România", avizat de Ministerul Educaţiei şi destinat profesorilor de istorie şi ştiinţe sociale. (vezi foto.rar)

Aceasta va avea loc sâmbătă, 20 februarie 2016, la ora 12:00, în Sala de conferinţe a ISJ Bacău/ Centrul "American Corner Bacău".

Invitat special este conf. univ. dr. Felicia Waldman - Facultatea de Litere - Centrul de Studii Ebraice ”Goldstein-Goren”, Universitatea din Bucureşti.

Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău organizează programul de formare continuă "Utilizarea unor tehnici de lectură la clasele primare, în vederea dezvoltării gustului pentru lectură şi înţelegerea textului citit", avizat de Ministerul Educaţiei şi destinat cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar. (vezi foto.rar)

Acesta va debuta sâmbătă, 20 februarie 2016, ora 09:00, la Şcoala Gimnazială "Ghiţă Mocanu" Oneşti şi va fi susţinut de prof. Rodica Leonte, formator al CCD Bacău şi de prof. Angela Ciupală, de la Şcoala Gimnazială ”Alexandru cel Bun” Bacău.

Casa Corpului  Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău  organizează programul de formare continuă "Managementul instituţiilor de învăţământ din perspectiva strategiei anticorupţie în educaţie”, destinat personalului de îndrumare, conducere şi control din învăţământul preuniversitar, consilierilor educativi, şcolari, consilierilor de etică, diriginţilor, dar şi cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, avizat de Ministerul Educaţiei. Acesta va debuta vineri, 19 februarie 2016, ora 14:30, la Colegiul Economic "Ion Ghica" Bacău.

Programul este coordonat şi va fi susţinut de prof. Teodora Craus, director - adjunct al Colegiului Economic ”Ion Ghica” Bacău.

Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău organizează programul de formare continuă "Ateliere de comunicare cu copiii”, avizat de Ministerul Educaţiei şi destinat personalului didactic din învăţământul preuniversitar. (vezi foto.rar)

Acesta va debuta vineri, 19 februarie 2016, ora 11:00, la Şcoala Gimnazială Nr. 1 Mănăstirea Caşin.

Programul este coordonat şi va fi susţinut de profesor formator Elena Hussar,  tel: 0234523988, int. 21.

Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău organizează programul de formare continuă "Leadership educaţional vs. Management educaţional", avizat de Ministerul Educaţiei, destinat personalului de îndrumare, conducere şi control, diriginţilor. Acesta va debuta vineri, 12.02.2016, ora 14:30, la Şcoala Gimnazială Nr. 1 Sascut şi va fi susţinut de Doru Huţuţui, MBA Senior Trainer &Coach şi de prof. Luminiţa Huţuţui, de la Liceul Tehnologic "J.M.Elias" Sascut.

Persoană de contact: prof. Ionela Sandu, directorul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Sascut.

Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău organizează programul de formare continuă „Monitori de calitate/membru evaluator la examenul de certificare a competenţelor profesionale - nivelul 3,4,5”avizat de Ministerul Educaţiei şi destinat persoanalului didactic - discipline tehnice, din şcolile postliceale (nivelul 5). Acesta va debuta joi, 11 februarie 2016, ora 14:00, la CCD Bacău. (vezi foto.rar)

Programul este coordonat şi va fi susţinut de prof. Mihaela - Liliana Ciuchi, inspector şcolar şi formator CCD Bacău, tel: 0234523988, int.21.

Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău organizează la Centrul „American Corner Bacău”marţi, 09 februarie 2016, începând cu ora 10:30, videoconferinţa „Martin Luther King jr. şi mişcarea pentru drepturi civile în SUA”

Aceasta va fi susţinută de diplomatul american Ronald E. Hawkins Jr., Counselor for Public Affairs al Ambasadei SUA la Bucureşti. Publicul este format din liceeni, care participă la proiectul "English Access Microscholarship Bacau Program", coordonaţi de prof. Anca Rafiroiu şi de prof. Alis Gălbează. (vezi foto.rar)

Persoană de contact, Oana - Liliana Jianu, coordonatoarea Centrului "American Corner Bacău", tel: 0334405496.

Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău organizează programul de formare continuă "Practica evaluării educaţionale", avizat de Ministerul Educaţiei şi destinat cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar. (vezi foto.rar)

Acesta va debuta marţi, 09 februarie 2016, ora 09:00, la Colegiul "Henri Coandă" Bacău.

Programul este coordonat şi va fi susţinut de: prof. Dumitru Ficuţă - formator CCD Bacău şi prof. dr. Emil Lazăr - Şcoala Gimnazială ”Zaharia Stancu” Roşiorii de Vede, jud. Teleorman.

Persoană de contact, prof. Ana-Nicoleta Gărgăun - formator CCD Bacău, tel: 0234523988, int.16; 0334418113.

Luni, 08 februarie 2016, ora 10:00Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău va relansa, la Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" Bacău, programul de formare continuă acreditat "Strategii de consiliere educaţională a părinţilor", destinat personalului didactic din învăţământul preuniversitar. Acesta se va desfăşura pe parcursul a 40 ore, fiindu-i alocate 10 credite profesionale transferabile.

Următoarele sesiuni de formare se vor desfăşura pe grupe, astfel:

1. Marţi, 09 februarie 2016, ora 10:00;

2. Miercuri, 10 februarie 2016, ora 10:00;

3. Joi, 11 februarie 2016, ora 10:00;;

4. Vineri, 19 februarie 2016, ora 14:00 - evaluarea finală.

Proiectul/tema din portofoliul realizat, sau lucrarea elaborată cu scopul susţinerii acestora, pentru evaluarea finală, în şedinţă publică, vor fi depuse la secretariatul CCD Bacău, până marţi, 16 februarie 2016, la ora 15:30. (vezi foto.rar)

Programul este coordonat de profesor formator Maria Mătăsaru, tel: 0234523988, int. 16; 0334418113.

Casa Corpului  Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău  organizează programul de formare continuă "Managementul instituţiilor de învăţământ din perspectiva strategiei anticorupţie în educaţie”, destinat personalului de îndrumare, conducere şi control din învăţământul preuniversitar, consilierilor educativi şi şcolari, diriginţilor, dar şi cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, avizat de Ministerul Educaţiei. Acesta va debuta luni, 08 februarie 2016, ora 10:00, la Colegiul Sportiv "Nadia Comăneci" Oneşti, unde sunt invitate să participe cadrele didactice din această zonă.

Programul este coordonat şi va fi susţinut de prof. Teodora Craus, director - adjunct al Colegiului Economic ”Ion Ghica” Bacău.

Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău organizează programul de formare continuă "Predarea Holocaustului în şcolile din România", avizat de Ministerul Educaţiei şi destinat profesorilor de istorie şi ştiinţe sociale. Acesta va debuta miercuri, 03 februarie 2016, la ora 13:00, în Sala de conferinţe a ISJ Bacău. (vezi afis.pdf)

Programul este coordonat şi va fi susţinut de: prof. Gabriel Stan - directorul CCD Bacău şi conf. univ. dr. Felicia Waldman - Facultatea de Litere - Centrul de Studii Ebraice ”Goldstein-Goren”, Universitatea din Bucureşti. Invitaţi speciali sunt: dr. ing. Liviu Beris, supravieţuitor al Holocaustului din Transnistria şi ing. Iancu Ţucărman, supravieţuitor al pogromului de la Iaşi. (vezi foto.rar)

Persoană de contact, prof. Dumitru Ficuţă - formator CCD Bacău, tel: 0234523988, int.16; 0334418113.

Joi, 28 ianuarie 2016, începând cu ora 14:30, Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău găzduieşte, la Centrul "American Corner Bacău", seminarul „Modalităţi de manifestare a corupţiei”. Activitatea va fi susţinută de comisarul - şef Ovidiu Neicuţescu, trainer la Serviciului Judeţean Anticorupţie Bacău, în cadrul proiectului "Corupţia în viaţa cotidiană".(vezi foto.rar)

La workshop vor participa elevi de la Colegiul Naţional „Ferdinand I” Bacău, coordonaţi de prof. Lucica Ciupercă şi de la Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău, coordonaţi de prof. Iuliana Botezatu, prof. Alina Dobre şi prof. Carmen Neguriţă.

Persoană de contact: profesor- formator Lucica Ciupercă, coordonatoarea CRREC Bacău, tel: 0234523988, int.17.

Miercuri, 27 ianuarie 2016, începând cu ora 10:00, la Şcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Comăneşti, profesorii documentarişti/responsabilii centrelor de documentare şi informare din judeţ sunt invitaţi să participe la întâlnirea metodică, cu tema "Dezvoltarea competenţelor de lectură la şcolarii mici." (vezi foto.rar)

Evenimentul este organizat de Casa Corpului Didactic “Grigore Tabacaru” Bacău şi de Şcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Comăneşti.

Persoană de contact: profesor formator Vasilica-Petronela Irimia, tel: 0234523988, int.16; 0334418113.

Ambasada SUA la Bucureşti şi Comisia Fulbright România organizează luni, 25 ianuarie 2016, începând cu ora 14:15, la Centrul „American Corner, din cadrul Casei Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău, o nouă videoconferinţa din seria “Study in the U.S.A.”, în cadrul căreia vor fi prezentate universităţile din Montana şi Utah. (vezi foto.rar)
Aceasta va fi susţinută de Lindsey Appell, profesor la Universitatea din Utah şi bursier Fulbright la Universitatea din Bucureşti şi la Universitatea de Vest din Timişoara şi de Ruxandra Rădulescu - educational adviser al Comisiei Fulbright România.

La activitate vor participa liceeni de la Colegiul „Mihai Eminescu” Bacău, îndrumaţi de prof. Ana-Maria Andrioaie, prof. Lăcrămioara Constantin, prof. Gabriela Toma şi de prof. Maria-Amelia Ţampău.

Persoană de contact, Oana - Liliana Jianu, coordonatoarea Centrului "American Corner Bacău", tel: 0334405496.

Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău organizează programul de formare continuă "Ateliere de comunicare cu copiii”, avizat de Ministerul Educaţiei şi destinat personalului didactic din învăţământul preuniversitar. (vezi foto.rar)

Acesta va debuta sâmbătă, 23 ianuarie 2016, începând cu ora 09:00, în Sala de conferinţe a ISJ Bacău.

Programul este coordonat şi va fi susţinut de profesor formator Elena Hussar,  tel: 0234523988, int. 21.

Vineri, 22 ianuarie 2016, la ora 14:30, în Sala de conferinţe a Inspectoratului Şcolar Judeţean Bacău, va avea loc festivitatea de premiere a elevilor, care participă la proiectul ”English Access Microscholarship Bacău Program, 2015-2017”, invitat special fiind doamna Angela Gemza, Press Officer al Ambasadei SUA la Bucureşti. (vezi foto.rar) (vezi certificat.gif)

Evenimentul este organizat de Casa Corpului Didactic “Grigore Tabacaru” Bacău-Centrul ”American Corner”, în parteneriat cu Ambasada SUA la Bucureşti.

Ambasada SUA la Bucureşti şi Comisia Fulbright România organizează joi, 21 ianuarie 2016, începând cu ora 14:30, la Centrul „American Corner, din cadrul Casei Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău, videoconferinţa cu tema: cultura armei la americani.
Aceasta va fi susţinută de Amy Liu – profesor de ştiinţe politice la Universitatea din Texas şi bursier Fulbright al Universităţii din Bucureşti.(vezi foto.rar)

La activitate vor participa liceeni de la Colegiul „Mihai Eminescu” Bacău, îndrumaţi de prof. Ana-Maria Andrioaie şi de prof. Maria-Amelia Ţampău.

Persoană de contact, Oana - Liliana Jianu, coordonatoarea Centrului "American Corner Bacău", tel: 0334405496.

Sâmbătă, 16 ianuarie 2016, ora 10:00Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău va relansa, la Colegiul "Grigore Antipa" Bacău, programul de formare continuă acreditat "Strategii de consiliere educaţională a părinţilor", destinat personalului didactic din învăţământul preuniversitar. Acesta se va desfăşura pe parcursul a 40 ore, fiindu-i alocate 10 credite profesionale transferabile. (vezi foto.rar)

Următoarele sesiuni de formare se vor desfăşura pe grupe, astfel:

1. Vineri, 22 ianuarie 2016, ora 14:00;

2. Sâmbătă, 23 ianuarie 2016, ora 10:00;

3. Vineri, 29 ianuarie 2016, ora 14:00;

4. Vineri, 05 februarie 2016, ora 14:00 - evaluarea finală.

Proiectul/tema din portofoliul realizat, sau lucrarea elaborată cu scopul susţinerii acestora, pentru evaluarea finală, în şedinţă publică, vor fi depuse la secretariatul CCD Bacău, până marţi, 02 februarie 2016, la ora 15:30.

Programul este coordonat de profesor formator Maria Mătăsaru, tel: 0234523988, int. 16; 0334418113.

Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău organizează programul de formare continuă "Bazele pregătirii în profesie - matematică", avizat de Ministerul Educaţiei şi destinat profesorilor debutanţi – matematică, nivel de gimnaziu şi liceu, înscrişi la examenele de definitivat şi titularizare.

Acesta va debuta sâmbătă, 16 ianuarie 2016, ora 09:00, la Colegiul "Grigore Antipa" Bacău şi va fi susţinut de prof. Adrian Mihai Cosma, inspector şcolar - ISJ  Bacău şi de lector univ. dr. Costică Lupu – Facultatea de Ştiinţe, Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău.

Persoană de contact, prof. Adrian Mihai Cosma, inspector şcolar - ISJ  Bacău, tel: 0754033720.

Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău organizează programul de formare continuă "Managementul proiectelor educaţionale", avizatde Ministerul Educaţiei şi destinat cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar.

Acesta va debuta vineri, 15 ianuarie 2016, ora 16:00, la Colegiul "Henri Coandă" Bacău.

Programul este coordonat şi va fi susţinut de: prof. Dumitru Ficuţă, formator CCD Bacău şi de prof. dr. Emil Lazăr, Şcoala Gimnazială ”Zaharia Stancu” Roşiorii de Vede, jud. Teleorman. (vezi foto.rar)

Persoană de contact, prof. Ana-Nicoleta Gărgăun - formator CCD Bacău, tel: 0234523988, int.16; 0334418113.

Viaţa băcăuană, Anul XXI, Nr. 476, Decembrie 2015 - Ianuarie 2016, Serie nouă (vezi doc.pdf)

La solicitarea Ministerului Educaţiei, Casa Corpului Didactic ”Grigore Tabacaru” Bacău va contribui, în premieră, la lansarea programului de formare on line ”CLOM – intercomprehensiunea în cadrul familiilor limbilor romanice”.
Direcţia de limbă franceză şi diversitate lingvistică a Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei (OIF), în colaborare cu o echipă pedagogică constituită din cadre didactice de la Universitatea Autonomă din Barcelona (Spania) şi de la Universitatea Grenoble Alpes (Franţa), au conceput şi elaborat acest program, gratuit şi accesibil tuturor.
Cursul are o durată de patru săptămâni şi este destinat, în special, cadrelor didactice care predau la nivel primar şi secundar franceza, ca limbă străină, ca a II-a limbă, ca limbă maternă, precum şi celor care predau alte limbi romanice, în toate ţările lumii.
Înscrierile pentru participare la programul de formare CLOM, se pot face accesând următorul site

Centrul “American Corner Bacău” a organizat luni, 14 decembrie 2015, începând cu ora 14:30, o videoconferinţă referitoare la paşii ce trebuie parcurşi, pentru a accesa o bursă de studiu la o universitate americană.
Parteneri ai evenimentului au fost Ambasada SUA la Bucureşti şi Centrul de Consiliere ”Education USA”, din cadrul Comisiei Fulbright România.
Prezentările au fost susţinute de Ruxandra Rădulescu, consilier educaţional în cadrul Comisiei Fulbright România, şi de Lindsey Appell, Fulbright English Teaching Assistant la Universitatea din Bucureşti şi la Universitatea de Vest din Timişoara. (vezi foto.jpg)

Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău organizează programul de formare continuă "Utilizarea unor tehnici de lectură la clasele primare, în vederea dezvoltării gustului pentru lectură şi înţelegerea textului citit", avizat de Ministerul Educaţiei şi destinat cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar.

Acesta va debuta sâmbătă, 12 decembrie 2015, ora 09:00, la Şcoala Gimnazială "Miron Costin" Bacău şi va fi susţinut de prof. Rodica Leonte, formator al CCD Bacău şi de prof. Angela Ciupală, de la Şcoala Gimnazială ”Alexandru cel Bun” Bacău.

Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău a primit marţi, 08 decembrie 2015, vizita domnului Antonios Louloudakis, adjunct al consilierului pentru presă al Ambasadei SUA la Bucureşti.

Cu această ocazie diplomatul american s-a întâlnit, la Centrul "American Corner Bacău", cu o serie de reprezentanţi ai mass-media.

Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău reorganizează programul de formare continuă "Aplicarea regulilor prevăzute de DOOM2 în practică", avizat de Ministerul Educaţiei şi destinat cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar. (vezi foto.rar)

Acesta va debuta sâmbătă, 05 decembrie 2015, ora 09:00, la Şcoala Gimnazială "Ghiţă Mocanu" Oneşti şi va fi susţinut de prof. Rodica Leonte, formator CCD Bacău şi de conf. univ. dr. Ioan Dănilă - Facultatea de Litere, Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău.

Casa Corpului  Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău organizează programul de formare continuă Managementul organizaţiei şcolare, destinat personalului de îndrumare, conducere şi control, cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, avizat de Ministerul Educaţiei.

Acesta va debuta vineri, 04 decembrie 2015, ora 14:30, la Colegiul Economic "Ion Ghica" Bacău.

Programul este coordonat şi susţinut de prof. Teodora Craus, formator al CCD Bacău.

Directori ai şcolilor cu elevi de etnie rromă, profesori de limba rromani, mediatori şcolari, asistenţi educaţionali, educatoare de grupe bilingve, sau interculturale, vor participa la programul de formare continuă „Originea rromilor - teorii, legende, fapte.”avizat de Ministerul Educaţiei.

Acesta este organizat de Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău şi se va desfăşura la:

1. Şcoala Gimnazială Nicolae Bălcescu - joi, 03.12.2015, începând cu ora 12:00;

2. Şcoala Gimnazială "Mihai Eminescu" Lespezi, comuna Gârleni - vineri, 04.12.2015, începând cu ora 12:00.

Cursul este coordonat şi susţinut de Anghel Năstase, profesor - asociat al CCD Bacău, Marieta Hârţescu, inspector şcolar pentru limba rromani şi şcolarizarea rromilor - ISJ Bacău, Mihaela Boscor, profesor pentru învăţământul primar la Şcoala Gimnazială Negoieşti, comuna Ştefan cel Mare, judeţul Bacău, Noemi Năsturaş, institutor la Grădiniţa cu Program Normal "Lizuca" Bacău, Dumitru Ficuţă, formator al CCD Bacau şi de Gabriel Stan, directorul CCD Bacău.

Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău organizează programul de formare continuă "Educaţie formală şi nonformală. Modalităţi de dezvoltare a creativităţii, prin proiecte de grup la disciplinele ştiinţe şi TIC", avizat de Ministerul Educaţiei şi destinat cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar.

Acesta va debuta miercuri, 25 noiembrie 2015, ora 14:00, la Şcoala Gimnazială Nicolae Bălcescu şi va fi susţinut de prof. Voichiţa Timoşenco, formator al CCD Bacău.

Evaluarea finală a cursanţilor care au parcurs programul de formare continuă, „Psihopedagogie - actualizări, conexiuni, perspective", acreditat de Ministerul Educaţiei şi destinat personalului didactic din învăţământul preuniversitar, se va desfăşura la Şcoala Gimnazială "Ştefan Luchian" Moineşti, după cum urmează:

1. Vineri, 11 decembrie 2015, începând cu ora 15:00, G1 şi G2;

2. Sâmbătă, 12 decembrie 2015, începând cu ora 09:00, G3 - G6.

Directorii şi coordonatorii centrelor de documentare şi informare sunt convocaţi să participe la Consfătuirea anuală a directorilor şi a cadrelor didactice, care coordonează centrele de documentare şi informare.
Aceasta va avea loc miercuri, 25 noiembrie 2015,  începând cu ora 12:00, în Sala de conferinţe a Inspectoratului Şcolar Judeţean Bacău.(vezi adresa.jpg) (vezi foto.rar)

Persoană de contact: profesor formator Vasilica-Petronela Irimia, tel: 0234523988, int.16; 0334418113.

Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău va organiza programul de formare continuă „Firma de exerciţiu - metodă interactivă de educaţie antreprenorială”, destinat cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi avizat de Ministerul Educaţiei. Acesta va debuta marţi, 17 noiembrie 2015, ora 16:00, în Sala de conferinţe a Inspectoratului Şcolar Judeţean Bacău. (vezi foto.rar)

Următoarea sesiune de formare din cadrul programului se va desfăşura miercuri, 09 decembrie 2015, ora 15:00, la Centrul de Documentare Informatizat al CCD Bacău.

Programul este coordonat de prof. Mihaela-Liliana Ciuchi, inspector şcolar şi formator al CCD Bacău.

Luni, 16 noiembrie 2015, la ora 14:30Casa Corpului Didactic ”Grigore Tabacaru” Bacău va relansa proiectul "English Access Microscholarship Bacau Program". (vezi foto.rar)

Acesta se va desfăşura pe parcursul a doi ani la Centrul ”American Corner Bacău” şi se adresează liceenilor băcăuani din clasa a X-a. Cursurile din cadrul proiectului sunt oferite gratuit şi vor fi susţinute de profesori/traineri români şi americani.
Programul este  finanţat direct de Departamentul de Stat, prin Ambasada SUA la Bucureşti, fiind considerat un proiect de succes.

Notă: Selecţia elevilor participanţi a fost realizată de o comisie mixtă, formată din profesori de limba şi literatura engleză români şi din diplomaţi/reprezentanţi ai Ambasadei SUA la Bucureşti, care s-au reunit la Bacău.

Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău organizează programul de formare continuă "Aplicarea regulilor prevăzute de DOOM2 în practică", avizat de Ministerul Educaţiei şi destinat cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar.

Acesta va debuta sâmbătă, 14 noiembrie 2015, ora 09:00, la Şcoala Gimnazială "Al. I. Cuza" Bacău, Corp "B", Parter, Clasa a III-a C şi va fi susţinut de prof. Rodica Leonte, formator CCD Bacău şi de conf. univ. dr. Ioan Dănilă - Facultatea de Litere, Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău. (vezi foto.rar)

Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău organizează programul de formare continuă "Managementul relaţionării cu presa", avizat de Ministerul Educaţiei şi destinat personalului de îndrumare, conducere şi control din învăţământul preuniversitar.

Acesta va debuta sâmbătă, 14 noiembrie 2015, ora 09:00, la Colegiul Naţional "Gheorghe Vrănceanu" Bacău şi va fi susţinut de Constantin Dănuţ Căldăraru, doctor în ştiinţele educaţiei, membru al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România. (vezi foto.rar)

Următoarele sesiuni de formare din cadrul programului, se vor desfăşura astfel:

1. Sâmbătă, 21 noiembrie 2015, la ora 09:00;

2. Sâmbătă, 05 decembrie 2015, la ora 09:00.

Persoană de contact: profesor formator Dumitru Ficuţă, tel: 0234523988, int.16; 0334418113.

Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău va organiza programul de formare continuă „Elaborarea şi actualizarea Planului de acţiune al şcolii”, destinat directorilor din unităţile IPT, cadrelor didactice - disciplicine tehnice şi avizat de Ministerul Educaţiei. Acesta va debuta joi, 12 noiembrie 2015, ora 15:00, în Sala de conferinţe a Inspectoratului Şcolar Judeţean Bacău.

Programul este coordonat de prof. Mihaela-Liliana Ciuchi, inspector şcolar şi formator al CCD Bacău.

Vineri, 06 noiembrie 2015, ora 15:00, Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău va relansa, la Colegiul Naţional "Dimitrie Cantemir" Oneşti, programul de formare continuă acreditat "Strategii de consiliere educaţională a părinţilor", destinat personalului didactic din învăţământul preuniversitar. Acesta se va desfăşura pe parcursul a 40 ore, fiindu-i alocate 10 credite profesionale transferabile.

Următoarele sesiuni de formare din cadrul programului se vor desfăşura după cum urmează:

1. Sâmbătă, 14 noiembrie 2015, ora 10:00;

2. Sâmbătă, 28 noiembrie 2015, ora 10:00;

3. Vineri, 04 decembrie 2015, ora 14:00 - evaluarea finală.

Notă: Sunt invitate să participe cadrele didactice din zona Oneşti.

Programul este coordonat de profesor formator Maria Mătăsaru, tel: 0234523988, int. 16; 0334418113.

Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău organizează programul de formare continuă Metode şi tehnici de învăţare eficientă-consiliere pentru învăţare/studiu, avizat de Ministerul Educaţiei. Acesta va debuta vineri, 06 noiembrie 2015, ora 15:00, la Colegiul Tehnic "Dumitru Mangeron" Bacău. (vezi foto.rar)

Următoarea sesiune de formare se va desfăşura vineri, 27 noiembrie 2015, începând cu ora 15:00.

Programul este coordonat şi va fi susţinut de: prof. Dumitru Ficuţă - formator CCD Bacău şi de prof. dr. Emil Lazăr - Şcoala Gimnazială ”Zaharia Stancu” Roşiorii de Vede, jud. Teleorman.

Persoană de contact: profesor formator Dumitru Ficuţă, tel: 0234523988, int.16; 0334418113.

Casa Corpului Didactic “Grigore Tabacaru” Bacău, în parteneriat cu Centrul European pentru Strategii Durabile, derulează anul acesta, la Centrul “American Corner”, un inedit program educaţional, intitulat “Cercul de afaceri Clubis Junior”.
Menit să sprijine dezvoltarea gândirii antreprenoriale şi să contribuie la formarea unei culturi specifice, cercul de afaceri este construit pe modelul educaţiei nonformale, se adresează elevilor de gimnaziu şi se desfăşoară în fiecare zi de miercuri, între orele 14:00 – 16:00.(vezi foto.rar)

Înscrierea şi participarea elevilor sunt gratuite!
Deoarece  locurile sunt limitate aceştia, pentru informaţii suplimentare, sunt invitaţi să contacteze instituţia gazdă: Casa Corpului Didactic ”Grigore Tabacaru” Bacău - Centrul "American Corner Bacău", Str. Oituz nr. 24, tel/fax: 0234517874, 0334405496, e-mail: amcornerbacau@yahoo.com, coordonator Oana - Liliana Jianu.

Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău organizează în premieră programul de formare continuă "Tehnici de eficientizare a comunicării verbale şi non-verbale", destinat personalului de conducere, îndrumare şi control şi cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar. Acesta va debuta sâmbătă, 31 octombrie 2015, ora 10:00, la Şcoala Gimnazială Corbasca şi va fi susţinut de Doru Huţuţui, MBA Senior Trainer &Coach şi de prof. Luminiţa Huţuţui, de la Liceul Tehnologic "J.M.Elias" Sascut.

Persoană de contact: profesor formator Dumitru Ficuţă, tel: 0234523988, int.16; 0334418113.

Ministerul Afacerilor Externe al României, Ambasada SUA la Bucureşti şi Biblioteca Naţională a României, în colaborare cu Casa Corpului Didactic ”Grigore Tabacaru” Bacău - Centrul ”American Corner Bacău”, vor organiza expoziţia aniversară ”135 de ani de relaţii diplomatice România - SUA”.

Aceasta va fi deschisă la Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău - Sala de conferinţe, în perioada 26 - 30 octombrie 2015.

Vernisajul va avea loc luni, 26 octombrie 2015, la ora 14:00.

Invitaţi speciali sunt: Marjorie A. Stern, Cultural Officer al Ambasadei SUA la Bucureşti şi Monica Joiţa director adjunct, Direcţia Diplomaţie Publică, Culturală şi Ştiinţifică, Ministerul Afacerilor Externe.

Partener al evenimentului este Comisia Fulbright la Bucureşti.(vezi link) (vezi doc1.pdf) (vezi doc2.pdf) (vezi afis.jpg) (vezi invitatie.jpg) (vezi foto.jpg) (vezi link1)

Vineri, 23 octombrie 2015, ora 15:00, în Sala de festivităţi a Primăriei municipiului Moineşti, Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău va organiza programul de formare continuă, „Psihopedagogie - actualizări, conexiuni, perspective”, acreditat de Ministerul Educaţiei şi destinat personalului didactic din învăţământul preuniversitar. Acesta este un program tematic şi modular, care se desfăşoară prin stagii nondisciplinare, pe parcursul a 110 de ore, fiindu-i alocate 25 credite profesionale transferabile.

Următoarele sesiuni de formare din cadrul acestuia se vor desfăşura pe grupe, la Şcoala Gimnazială "Ştefan Luchian" Moineşti, director prof. Ondu Nicoleta, tel: 0234362767. (vezi programul orar.pdf) (vezi instrucţiuni pentru lucrul pe platforma iTeach doc.pdf)

Programul este coordonat de profesor formator Elena Hussar, iniţiatoarea proiectului, tel: 0234523988, int.21.

Notă: Sunt invitate să participe cadrele didactice din zona Moineşti.

Casa Corpului Didactic "Grigore Tabacaru" Bacău organizează vineri, 16 octombrie 2015, începând cu ora 10:00, în Sala de conferinţe a Inspectoratului Şcolar Judeţean Bacău, prima întâlnire metodică a bibliotecarilor şcolari din învăţământul preuniversitar judeţean.

Întrunirea cercului metodic face parte din categoria activităţilor de perfecţionare a personalului din bibliotecile şcolare, conform legislaţiei în vigoare.

Persoană de contact, bibliotecar Oana - Liliana Jianu, tel: 0334405496.

Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău organizează programul de formare continuă "Consiliere şi orientare", avizat de Ministerul Educaţiei şi destinat personalului didactic din învăţământul preuniversitar (clasele I–XII). Acesta va debuta miercuri, 07 octombrie 2015, ora 17:00, la Şcoala Gimnazială "Constantin Platon" Bacău şi va fi susţinut de prof. Diana Aprodu, coordonatorul C.J.A.P. Bacău.

Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău, în parteneriat cu Ambasada SUA la Bucureşti, organizează cursul „Business English for Young Professionals”, destinat tinerilor antreprenori, cu vârste cuprinse între 25 şi 35 de ani. Acesta însumează 32 ore de formare, este gratuit şi va fi susţinut de lectori români şi americani.

Tinerii interesaţi, care cunosc limba engleză - nivel mediu, se pot înscrie până pe 5 octombrie 2015, în baza unei scrisori de intenţie transmisă la Centrul „American Corner Bacău”. Locurile sunt limitate! Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi.

Date de contact: Oana - Liliana Jianu – coordonator Centrul "American Corner Bacău", Str. Oituz, Nr. 24, Tel/fax: 0234517874, 0334405496, E-mail: amcornerbacau@yahoo.com.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice a acreditat pentru Casa Corpului Didactic "Grigore Tabacaru" Bacău programul de formare continuă "Istoria recentă a României", Categoria 1, 90 ore, 25 credite profesionale tranferabile. Grupul ţintă este constituit din cadre didactice din învăţământul preuniversitar cu specializarea istorie.
Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice a acreditat pentru Casa Corpului Didactic "Grigore Tabacaru" Bacău programul de formare continuă "Psihopedagogie - actualizări, conexiuni, perspective", Categoria 1, 110 ore, 25 credite profesionale tranferabile.

Cursanţii care au finalizat în semestrul al II-lea al anului şcolar 2014-2015, următoarele programe de formare continuă acreditate:

1. EDUCAŢIE CIVICĂ - FORMAREA PROFESORILOR - desfăşurat în perioada 31.01. - 08.03.2015, la Bacău;

2. INTEGRAREA TIC ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL - desfăşurat în perioada 28.01. - 22.03.2015, la Bacău;

3. STRATEGII DE CONSILIERE EDUCAŢIONALĂ A PĂRINŢILOR - desfăşurat în perioada 15 - 29.05.2015, la Moineşti;

4. EDUCAŢIE CIVICĂ - FORMAREA PROFESORILOR - desfăşurat în perioada 18.04. - 07.06.2015, la Bacău;

5. PSIHOPEDAGOGIE - ACTULIZĂRI, CONEXIUNI, PERSPECTIVE - desfăşurat în perioada 22.05. - 27.06.2015, la Bacău;

6. INTEGRAREA TIC ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL - desfăşurat în perioada 16.05. - 05.07.2015, la Oneşti şi Buhuşi,

se pot prezenta la secretariatul CCD Bacău, pentru a-şi ridica atestatele de formare continuă.

Program de lucru cu publicul: luni - vineri, între orele 8:30 - 15:30.

Cursanţii care au finalizat în semestrul I al anului şcolar 2014-2015, următoarele programe de formare continuă acreditate:

1. STRATEGII DE CONSILIERE EDUCAŢIONALĂ A PĂRINŢILOR - desfăşurat în perioada 15.11. - 13.12.2014, la Comăneşti;

2. EDUCAŢIE CIVICĂ - FORMAREA PROFESORILOR - desfăşurat în perioada 18.10. - 14.12.2014, la Oneşti;

3. INTEGRAREA TIC ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL - desfăşurat în perioada 18.10. - 17.12.2014, la Bacău şi Sascut;

4. STRATEGII DE CONSILIERE EDUCAŢIONALĂ A PĂRINŢILOR - desfăşurat în perioada 02. - 13.02.2015, la Bacău,

se pot prezenta la secretariatul CCD Bacău, pentru a-şi ridica atestatele de formare continuă.

Program de lucru cu publicul: luni - vineri, între orele 8:30 - 15:30.

Anunturile pe care nu le mai gasiti aici au fost mutate in arhiva.