English version
 
OFERTA DE FORMARE CONTINUĂ A CCD BACĂU - ANUL ŞCOLAR 2016-2017

Oferta de formare continuă pentru anul şcolar 2016-2017 (vezi oferta.pdf)

Pentru a participa la programele de formare continuă, trebuie să depuneţi la Centrul de Documentare Informatizat al CCD Bacău, următoarele documente:

1. Formularul de înscriere - tip CCD Bacău. (descarcati formularul.pdf)

Pentru completarea formularului de înscriere utilizaţi următoarele documente:

a. Coduri şcoli (vezi coduri_scoli.pdf)

b. Coduri cursuri (vezi coduri_cursuri.pdf)

Anexe:

2. Fişa de înscriere trebuie însoţită de următoarele documente nelegalizate:
a. copie după CI;
b. copie după certificatul de căsătorie şi/sau alte documente, care atestă schimbarea numelui;
c. copie doar după diploma de specializare (nu şi după foaia matricolă, supliment, etc), concordantă cu funcţia didactică ocupată;
d. copie după certificatul care atestă obţinerea ultimului grad didactic / doctoratului;
e. acordul.(vezi acord.pdf)

Notă: Chestionarul va fi completat online, pe platforma CCD Bacău (accesează: www.ccdbacau.ro,  link platforma de e-learning, link chestionar)

Înscrierea:
  • Înscrierea cadrelor didactice la programele de formare continuă, furnizate/organizate de CCD Bacău, în anul şcolar 2016 - 2017, va fi acceptată numai după ce acestea îşi vor ridica atestatele de formare continuă, din anii şcolari anteriori.
  • Înscrierea se face de luni până vineri, la Centrul de Documentare Informatizat al CCD Bacău/ Secretariat, între orele 8:30 - 15:30.
  • Termenul limită este: 21.10.2016

Notă:

  • Pentru eficientizarea înscrierilor, începând cu anul şcolar 2016 – 2017, unitatea de învăţământ va centraliza şi îndosaria, în ordine alfabetică, toate fişele de înscriere ale cadrelor didactice/ didactice auxiliare, care doresc să participe la programe de formare continuă. Biblioraftul va fi depus, la Centrul de Documentare Informatizat sau la Secretariatul CCD Bacău, de către directorul/ directorul adjunct/ responsabilul cu perfecţionarea din unitatea de învăţământ/ sau orice cadru didactic împuternicit în acest sens, până pe 21.10.2016.
  • Nu sunt acceptate înscrierile în format electronic.
  • Nu se primesc formulare de înscriere individuale, fără anexe.
  • Pentru vizualizarea ofertei de formare, trebuie să instalaţi/utilizaţi softul Adobe Reader.
  • Ataşaţi fişei de înscriere doar actele solicitate (nu copii dupa foaia matricolă, supliment la diplomă, alte diplome etc).
  • Documentele nu trebuie autentificate.