English version
 
 
ACTIVITATEA INSTITUTIEI

sediul CCD Bacau

MISIUNEA CCD BACĂU

este de a promova inovaţia şi reforma în educaţie, de a asigura cadrul pentru dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământul preuniversitar, în corelaţie cu standardele profesionale pentru profesiunea didactică, standardele de calitate şi competenţele profesionale.

VIZIUNEA CCD BACĂU

Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău va fi instituţia în care cadrele didactice din învăţământul preuniversitar îşi vor dezvolta aptitudinile şi competenţele, aici se va încuraja inovaţia, cooperarea si performanţa, se vor oferi oportunităţi pentru dezvoltarea profesională şi personală luând în considerare politicile educaţionale naţionale şi europene.

Politica educaţională promovată de noi va permite transformarea Casei Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău  într-o instituţie de formare continuă recunoscută pe plan naţional şi european pentru managementul performant, pentru climatul organizaţional oferit, pentru finalitatea formării continue a personalului din învăţământul preuniversitar, ca o premisa de îmbogăţire culturală si economică a comunităţii locale şi naţionale.

Serviciile oferite de Casa Corpului Didactic Bacău au la bază calitatea, performanţa, promovarea valorilor europene, egalitatea şanselor pentru toţi participanţii  şi deschiderea spre învăţarea pe tot parcursul vieţii.

RESURSE UMANE

Descarca organigrama (.doc)

Posturi vacante

FORMARE CONTINUA

Până în prezent am acreditat şi desfăşurat 10 programe de formare continuă proprii :

 • Tehnici informaţionale computerizate—iniţiere (90 ore - 30 credite), perioada de acreditare: 18.02.2004-18.02.2008;
 • Managementul organizaţiei şcolare (90 ore - 30 credite), perioada de acreditare: 25.03.2004-25.03.2008;
 • Rasism, xenofobie, antisemitism– probleme educaţionale. Holocaustul (90 ore - 30 credite), perioada de acreditare: 26.07.2004-26.07.2008 - (prezentare.pdf)
 • Globalizare şi integrare europeană prin servicii (60 ore - 15 credite), perioada de acreditare: 01.02.2006-15.10.2008;
 • Managementul proiectelor educaţionale (60 ore - 15 credite), perioada de acreditare: 10.05.2006-10.05.2009;
 • Şcoala incluzivă - Şcoală europeană (60 ore - 15 credite), perioada de acreditare: 30.06.2006-30.06.2009;
 • Fonduri structurale - dezvoltare instituţională (60 ore - 15 credite), perioada de acreditare: 26.06.2007-26.06.2010 .
 • Formare şi dezvoltare profesională în mediul defavorizat (359 ore - 100 credite), perioada de acreditare: 25.02.2008-25.02.2011. Programul s-a desfăşurat în perioada oct. 2008 - mai 2009 în cadrul proiectului PHARE 2006 – Coeziune economică şi socială. Dezvoltarea formării continue pentru personalul din învăţământul preuniversitar (vezi site-ul proiectului)
 • Învăţarea toleranţei prin limba engleză (60 ore - 15 credite), perioada de acreditare: 28.05.2008-28.05.2011;
 • Didactică preşcolară – inovaţie şi calitate (89 ore - 25 credite), perioada de acreditare: 08.09.2008-08.09.2011.
 • Managementul calităţii în educaţie (89 ore - 25 credite), perioada de acreditare: 05.01.2011 - 05.01.2014.
 • Pedagogia diversităţii şi dificultăţile de învăţare (89 ore - 25 credite), perioada de acreditare: 05.01.2011 - 05.01.2014.
 • Integrarea TIC în procesul educaţional (110 ore - 30 credite), perioada de acreditare: 12.07.2012 - 12.07.2015.
 • Educaţie civică – formarea profesorilor (90 ore - 25 credite), perioada de acreditare: 12.07.2012 - 12.07.2015.
 • Strategii de consiliere educaţională a părinţilor (40 ore - 10 credite), perioada de acreditare: 20.03.2013 - 20.03.2016.

Participăm la organizarea şi derularea şi a altor programe de formare continuă acreditate în colaborare cu:

 • SIVECO ROMÂNIA S.A.: Iniţiere IT şi utilizare AeL (89 ore - 25 credite), perioada de acreditare: 15.11.2005-15.11.2008, reacreditat pentru perioada 19.12.2007-19.12.2011;
 • Centrul Român pentru Educaţie Economică: Educaţie economică şi antreprenorială eficientă (89 ore - 25 credite), perioada de acreditare: 17.01.2007-17.01.2010;
 • SIVECO ROMÂNIA S.A.: Instruirea în societatea cunoaşterii (89 ore - 25 credite), perioada de acreditare: 07.11.2007-07.11.2011;
 • Fundaţia EOS România: Calculatorul şi proiectele interdisciplinare (60 ore - 15 credite), perioada de acreditare: 28.02.2008-28.02.2012;
 • Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar: Programul naţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) (60 ore - 15 credite), perioada de acreditare: 12.04.2008-12.04.2012;
 • Ovidiu Rom: Ateliere de vară (60 ore - 15 credite), perioada de acreditare: 10.02.2009-12.02.2011.
 • Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”: Holocaust, combaterea rasismului şi discriminării (89 ore - 25 credite), perioada de acreditare: 23.03.2012 - 23.03.2015.

Formare CCD BacauFormare CCD BacauFormare la CCD Bacau

În fiecare an şcolar derulăm în medie peste 80 de cursuri avizate de Ministerul Educaţiei , structurate în 9 sectiuni: curriculum, management, evaluare, strategii educaţionale, dezvoltare personală, consiliere metodică, educaţie non-formală, consiliere psihopedagogică, cursuri destinate personalului didactic auxiliar şi nedidactic.

Daţi click pentru a cunoaşte oferta noastră

EDITURA

Înfiinţată în iunie 2004, a editat până în prezent un număr de peste 370 de lucrări ale cadrelor didactice din judeţ.

Conţinutul acestora este variat: psihopedagogie, auxiliare curriculare pentru învăţământul preuniversitar, consiliere metodică, culegeri de probleme şi teste pentru examenele naţionale şi bacalaureat.

Dati click pentru a ne cunoaste activitatea

CENTRUL DE DOCUMENTARE INFORMATIZAT

Activitate la DocumentareOferă posibilitatea cadrelor didactice să se informeze şi să se documenteze, punând la dispoziţia acestora un număr de 26 de calculatoare performante cu conexiune la internet precum şi echipamente necesare activităţilor de tehnoredactare şi multiplicare.

Tot aici sunt organizate demonstraţii multimedia, precum şi cursuri de utilizare a noilor tehnologii informaţionale, de comunicare şi colaborare în procesul educaţional.

 

CENTRUL DE RESURSE PENTRU EDUCATIA CIVICĂ

Centrul se află în cadrul Casei Corpului Didactic Bacău şi este coordonat de prof. Lucica Ciupercă, Colegiul Naţional "Ferdinand I" Bacău. În acest Centru, elevi şi profesori voluntari realizează activităţi cu caracter educativ în domeniul cetăţeniei active.

Obiective:

- coodonarea activităţilor din domeniul educaţiei civice, conform Acordului încheiat între M.Ed.C, Ambasada SUA la Bucureşti şi Asociaţia de Educaţie Civică, Institute of Traning and Development - Amhers Massachussets SUA.
- scrierea şi publicarea unor manuale pentru elevi şi a unor ghiduri pentru profesori / învăţători, distribuţia gratuită de carte de specialitate, training pentru cadrele didactice în judeţul Bacău şi în judeţele arondate: Suceava, Iaşi, Neamţ, Vaslui.

Dotari: 8 calculatoare, imprimantă, xerox, scanner, camera video, aparat foto digital, cărţi de specialitate.

Proiecte: În Centru s-au derulat sau se află în derulare proiecte finanţate de către Ambasada SUA şi de către Uniunea Europeană, precum: "Educaţie civică-curriculum – pregatirea profesorilor", "Educaţie pentru cetăţenie activă în Europa", "Student government", "Ambasadorii Europei", "Consolidarea comunităţilor şcolare prin intermediul educaţiei civice".

Intalnire Laura BushIntalnire Laura Bush

Cu ocazia desfăşurării summit-ului NATO de la Bucureşti (4 aprilie 2008), Ambasada S.U.A. a adresat o invitaţie de participare la acest moment istoric profesoarei Lucica Ciupercă şi elevelor Mihaela Dumitrache, Milena Gora şi Laura Scurtu de la Colegiul Naţional “Ferdinand I”.

Delegaţia băcăuană a participat la o întâlnire cu dna Laura Bush şi cu alţi înalţi oficiali americani de la Casa Albă, pe teme de educaţie civică. Evenimentul a presupus prezentarea de către elevi a unor proiecte desfăşurate ca activităţi extracurriculare în beneficiul comunităţii băcăuane.

BibliotecaBIBLIOTECA “VIOLETA BĂJENARU”

Cu o colecţie de peste 35000 volume, cu preponderenţă din domeniul psihopedagogiei, biblioteca reuşeşte să asigure informarea şi documentarea de specialitate a cadrelor didactice din judeţ.

Dispune de 3 săli: depozit, sala de împrumut şi Centrul “American Corner Bacau”, inaugurat pe 12 aprilie 2006, ca urmare a unui parteneriat cu Ambasada Statelor Unite.

Dati click pentru a ne cunoaşte activitatea

CENTRUL "AMERICAN CORNER BACĂU"

Funcţionează ca centru de informare şi documentare asupra culturii şi civilizaţiei americane şi a problemelor societăţii contemporane, dar şi ca platformă pentru organizarea şi desfăşurarea unor acţiuni şi dezbateri cu tematică culturală, educaţională şi socială.

Dispune de o colecţie de 1200 documente tiparite şi 200 documente pe suport electronic, din domenii precum: literatură, arte plastice şi vizuale, istorie şi geografie, ştiinte politice şi sociale, predarea şi învăţarea limbii engleze. Dotarea tehnică a centrului este impresionantă: sistem de video-conferinţă, 4 calculatoare conectate la Internet, imprimantă alb-negru, imprimantă color, scanner, copiator, TV, VHS, DVD, combină audio, sistem stereo, videoproiector, cameră foto digitală, camera video digitală.

Dati click pentru a ne cunoaste activitatea.

Activitate CornerActivitate CornerActivitate Corner