Pentru a accesa modulul destinat profesorilor, puteți vizita website-ul liviunita.ro unde găsiți indicații cu ajutorul cărora ajungeți foarte ușor să vă autentificați cu user și parolă.

După ce ați accesat modulul destinat profesorului, pentru alcătuirea unui chestionar accesați meniul Chestionare / Lecții de unde selectați Chestionare / sondaje.

Adăugarea unui chestionar sau sondaj se face adăugând o înregistrare nouă, apăsând butonul respectiv ca în figura de mai jos.

Mai întâi se alege disciplina sau categoria în care se încadrează chestionarul sau sondajul respectiv. Aceste discipline sau categorii le stabilește fiecare utilizator înainte, prin actualizarea acestora la meniul Chestionare / Lectii și submeniul Discipline / Categorii. Acest lucru vă va ajuta în gestionarea mai ușoara a lucrărilor. Nu trebuie să bifați imediat zona de public, deoarece trebuie sa mai puteți edita formularul apăsând pictograma creion, pentru a introduce pe rând întrebările și răspunsurile corespunzătoare fiecărei întrebări. Acea bifă de public se pune ultima dată, când am verificat totul și putem închide chestionarul, adică îl putem trimite spre utilizare. Astfel el nu mai poate fi modificat deoarece va fi completat de elevi și va rămâne nemodificat în istoria bazei de date. Dacă aveți și o lecție din biblioteca personală pe care ați construit-o în această aplicație și pe care considerați că este necesar ca studentul sau elevul trebuie să o consulte, o puteți atașa printr-o simplă selecție. Bifa de sondaj o activați doar dacă acea lucrare este un sondaj, deoarece analiza automată sistemul o face diferit pentru un chestionar cu întrebări punctate, adună punctele, și altfel pentru un sondaj unde se face un procentaj de apariție a opțiunilor celui care selectează răspunsurile la întrebări. Într-un final dacă mai aveți de făcut și alte observații pe care elevul, studentul considerați ca trebuie sa le vadă, le completați în zona destinată lor. Acestea fiind făcute puteți salva.

Pentru a introduce întrebările acționăm cu mouse-ul pictograma ce seamănă cu o săgeată orientată în jos ca în figură.

În această fereastră acționăm butonul Adaugă o înregistrare nouă.

Pentru o mai bună ordonare a întrebărilor….

Pentru a putea deschide tabele unde vom introduce răspunsurile…

Aici

La fel pentru o mai bună ordonare

 

După

???