INSPECT Software

Având în vedere noile reglementari ale Ministerului Educației și Cercetării privind siguranța colectării datelor din teritoriu, Societatea Intelligent Assistance după 6 ani de experiența în domeniul
eficientizării managementului în Inspectoratele Școlare Județene, vine în sprijinul dumneavoastră cu
aplicația INSPECT ONLINE.

Aplicația software „INSPECT” a fost creată în vederea înlesnirii colectării în timp real (online) a datelor din teritoriu (județ) de la structurile școlare subordonate Inspectoratului Școlar Județean, și a
prelucrării lor rapide și într-un mod standardizat, prin intermediul bazelor de date. Pe scurt, aplicația
software este dedicată facilitării serviciilor de colectare a datelor în spațiul virtual al internetului.

Aplicația este utilizată pentru:

  • Lansarea de lucrări specifice de către oricare din departamentele din cadrul INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN către unitățile școlare din județ;
  • Administrarea completă a informațiilor din cadrul departamentului resurse umane;
  • Gestionarea personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic pe fiecare unitate, cu toate
    datele de contact dar și profesionale;

Aplicația stochează aceste date pentru a putea fi folosite după o anumită perioadă de timp în diverse
studii statistice utilizate în deciziile manageriale;

Această aplicație este construită pentru a susține planificarea și organizarea managementului educațional în sistemul de învățământ. Aceasta funcție implică valorificarea tuturor resurselor pedagogice:

  • umane (cadre didactice, personal administrativ etc.)
  • materiale (spațiul, timpul, baza didactică-materială);
  • financiare (buget central, local, contribuțiile comunității educative);
  • informaționale (planuri, programe de învățământ, îndrumări metodice, materiale curriculare);

Deoarece prin gestionarea încadrări cadrelor didactice, automat ele vor beneficia de un cont pe aceasta platformă unde își pot viziona datele referitoare la încadrare, date personale, precum si catalog electronic, planificări și condică electronică pentru cine dorește. Datele pot fi utile statisticilor din
compartimentul curriculum al inspectoratului.