INSPECT PHP Software

Aplicația software „INSPECT” a fost creată în vederea înlesnirii colectării în timp real (online) a datelor din teritoriu (județ) de la structurile școlare subordonate Inspectoratului Școlar Județean, și a prelucrării lor rapide și într-un mod standardizat, prin intermediul bazelor de date. Pe scurt, aplicație software este dedicată facilitării serviciilor de colectare a datelor în spațiul virtual al internetului.

Aplicația este utilizată pentru:

  • Lansarea de lucrări specifice de către oricare din departamentele din cadrul INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN către unitățile școlare din județ;
  • Administrarea informațiilor din cadrul departamentului resurse umane;
  • Gestionarea personalului didactic, didactic auxiliar și nedididactic pe fiecare unitate, cu toate datele de contact dar și profesionale;

Aplicația stochează aceste date pentru a putea fi folosite după o anumită perioadă de timp în diverse studii statistice utilizate în deciziile manageriale;

Această aplicatie este construită pentru a susține planificarea și organizarea managementului educațional în sistemul de învățământ. Aceasta functie implică valorificarea tuturor resurselor pedagogice:

  • umane (cadre didactice, personal administrativ etc.)
  • materiale (spatiul, timpul, baza didactico-materială);
  • financiare (buget central, local, contribuțiile comunității educative);
  • informaționale (planuri, programe de învățământ, îndrumări metodice, materiale curriculare);