INSPECT PHP Software

Aplicația software „INSPECT” a fost creată în vederea înlesnirii colectării în timp real (online) a datelor din teritoriu (județ) de la structurile școlare subordonate Inspectoratului Școlar Județean, și a prelucrării lor rapide și într-un mod standardizat, prin intermediul bazelor de date. Pe scurt, aplicație software este dedicată facilitării serviciilor de colectare a datelor în spațiul virtual al internetului.

Aplicația software „INSPECT” a fost creată în vederea înlesnirii colectării în timp real (online) a datelor din teritoriu (județ) de la structurile școlare subordonate Inspectoratului Școlar Județean, și a prelucrării lor rapide și într-un mod standardizat, prin intermediul bazelor de date. Pe scurt, aplicație software este dedicată facilitării serviciilor de colectare a datelor în spațiul virtual al internetului.

Aplicația este utilizată pentru:

  • Lansarea de lucrări specifice de către oricare din departamentele din cadrul INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN către unitățile școlare din județ;
  • Administrarea completă a informațiilor din cadrul departamentului resurse umane;
  • Gestionarea personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic pe fiecare unitate, cu toate datele de contact dar și profesionale;

Aplicația stochează aceste date pentru a putea fi folosite după o anumită perioadă de timp în diverse studii statistice utilizate în deciziile manageriale;

Această aplicatie este construită pentru a susține planificarea și organizarea managementului educațional în sistemul de învățământ. Aceasta functie implică valorificarea tuturor resurselor pedagogice:

  • umane (cadre didactice, personal administrativ etc.)
  • materiale (spatiul, timpul, baza didactico-materială);
  • financiare (buget central, local, contribuțiile comunității educative);
  • informaționale (planuri, programe de învățământ, îndrumări metodice, materiale curriculare);

Deoarece prin gestionarea încadrări cadrelor didactice, automat ele vor beneficia de un cont pe aceasta platforma unde își vor completa date referitoare la activitatea didactică inclusiv acele informații despre învățarea in mediul online. date utile statisticilor din compartimentul curriculum al inspectoratului.