INSPECT Software

Download județul Bacău.

Aplicația software „INSPECT” a fost creată în vederea înlesnirii colectării în timp real (online) a datelor din teritoriu (județ) de la structurile școlare subordonate Inspectoratului Școlar Județean, și a prelucrării lor rapide și într-un mod standardizat, prin intermediul bazelor de date. Pe scurt, aplicație software este dedicată facilitării serviciilor de colectare a datelor în spațiul virtual al internetului.

Aplicația este utilizată pentru:

  • Lansarea de lucrări specifice de către oricare din departamentele din cadrul INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN către unitățile școlare din județ;
  • Administrarea informațiilor din cadrul departamentului resurse umane;
  • Transmiterea prin SMS a urgențelor către unitățile din teritoriu;
  • Gestionarea personalului didactic, didactic auxiliar și nedididactic pe fiecare unitate, cu toate datele de contact dar și profesionale;
  • Gestionarea informațiilor referitoare la unităție de învațământ din județ.
  • Rezolvarea colectării online a datelor privind raportatea alocațiilor complementare și de sprijin catre AJPIS.