INSPECT Software

Download județul Bacău.

Aplicația software „INSPECT” a fost creată în vederea înlesnirii colectării în timp real (online) a datelor din teritoriu (județ) de la structurile școlare subordonate Inspectoratului Școlar Județean, și a prelucrării lor rapide și într-un mod standardizat, prin intermediul bazelor de date. Pe scurt, aplicație software este dedicată facilitării serviciilor de colectare a datelor în spațiul virtual al internetului.

Aplicația este utilizată pentru:

  • Lansarea de lucrări specifice de către oricare din departamentele din cadrul INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN către unitățile școlare din județ;
  • Administrarea informațiilor din cadrul departamentului resurse umane;
  • Transmiterea prin SMS a urgențelor către unitățile din teritoriu;
  • Gestionarea personalului didactic, didactic auxiliar și nedididactic pe fiecare unitate, cu toate datele de contact dar și profesionale;
  • Gestionarea informațiilor referitoare la unităție de învațământ din județ.
  • Rezolvarea colectării online a datelor privind raportatea alocațiilor complementare și de sprijin catre AJPIS.

În figura de mai jos sunt evidențiate principalele module de lucru ale aplicației. Ele sunt diferite în functie de gradul de acces acordat fiecarui utilizator.

Astfel există în afară de utilizatorul de tip administrator, utilizator pentru comparimentul de resurse umane care are acces la datele personale ale tuturor angajaților din sistem dar și la modul de încadrare al cadrelor didactice.

Un alt tip de utilizator este creat pentru inspectorii de curiculum care pot oricând verifica activitatea didactică a profesorilor pentru fiecare formatiune de studiu în parte și, desigur, pentru fiecare unitate școlară. Acest fapt este evidentiat de figura de mai jos unde fiecare cadru didactic completează informația necesară.

Modulul în care regăsim iformațiile despre incadrare este prezentat în imaginile de mai jos.

Pentru o mai bună informare cu privire la structurile de învățământ din teritoriu, aplicația conține aceste date actualizate la zi, iar interfața este prezentată în imaginile de mai jos.

Lansarea de lucrări specifice fiecărui departament, direcție sau serviciu din cadrul INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEN către stucturile din teritoriu:

Lansarea unei lucrări se face prin adăugarea în baza de date a unei denumiri specifice, a unor explicații edificatoare pe care fiecare stuctură le vizualizează urmând să completeze tabelul pe care inspectorul îl construiește, cu posibilitatea de a particulariza câmpurile pentru tip text, numeric, cnp, cont bancar, dată calendaristică sau de tip listă, din care se vor alege raspunsuri predefinite.

După ce lucrarea a fost creată de către departamentul respectiv (departamente care vor avea câte un user și o parolă de acces online specifică) și a fost publicată în mediul virtual, unitățile care urmează să completeze datele pot fi alertate prin SMS;

Pentru o comunicare eficienta și rapidă, această aplicație conține și un modul prin care listele predefinte de persoane pot fi înștiințate prin SMS sau email. Facilitatea este prezentată în imaginea de mai jos.

Centralizarea datelor se face în mod automat, pentru ca apoi să se poată exporta lucrarea respectivă într-un fișier de tip Excel pentru a fi integrată mai usor în diversele rapoarte de tip OFFICE pe care departamentul beneficiar al datelor le emite.

 

Aplicația stochează aceste date pentru a putea fi folosite după o anumită perioadă de timp în diverse studii statistice utilizate în deciziile manageriale;

Pentru a putea controla corectitudinea colectarii datelor, aplicatia permite blocarea introducerii de date după trecerea unui anumit termen limită;

Pentru a se facilita circulația datelor mai rapid între compartimentele instituției centrale, există posibilitatea ca utilizatorii Inspectoratului Școlar Județean sa poată vedea și exporta făra a putea interveni în consistența datelor, toate lucrarile emise de celelalte compartimente.(la specificațiile beneficiarului această posibilitate poate fi suprimată);

Unitățile subordonate administrativ au posibilitatea și obligația de a instala această aplicație la punctul lor de lucru după ce în prealabil s-au asigurat că există o conexiune stabilă la mediul virtual INTERNET, pentru a se putea trimite în timp real datele cerute de instituția superioară. Tot ca și obligație, persoana desemnată cu operarea în această aplicație trebuie sa actualizeze ori de cate ori este nevoie datele de contact pentru a se putea comunica corect prin SMS;

Modulul de rapoarte predefinite este prezentat mai jos

Această aplicatie este construită pentru a susține planificarea și organizarea managementului educațional în sistemul de învățământ. Aceasta functie implică valorificarea tuturor resurselor pedagogice:

  • umane (cadre didactice, personal administrativ etc.)
  • materiale (spatiul, timpul, baza didactico-materială);
  • financiare (buget central, local, contribuțiile comunității educative);
  • informaționale (planuri, programe de învățământ, îndrumări metodice, materiale curriculare);