English version
 
Eliberarea atestatelor de formare continuă pentru anul şcolar 2013 - 2014

Cursanţii care au finalizat în anii şcolari 2010-2011 şi 2011-2012, programul de formare continuă acreditat "Calculatorul şi proiectele interdisciplinare", se pot prezenta la secretariatul C.C.D. Bacău, pentru a-şi ridica atestatele de formare continuă.

Program de lucru: luni - vineri, între orele 8.30 - 15.30.

Cursanţii care au finalizat în semestrul II al anului şcolar 2013-2014, următoarele programe de formare continuă acreditate:

1. STRATEGII DE CONSILIERE EDUCAŢIONALĂ A PĂRINŢILOR - desfăşurat în perioada 07.12.2013 - 25.01.2014, la Sascut;

2. STRATEGII DE CONSILIERE EDUCAŢIONALĂ A PĂRINŢILOR - desfăşurat în perioada 05.02. - 01.03.2014, la Bacău;

3. EDUCAŢIE CIVICĂ - FORMAREA PROFESORILOR - desfăşurat în perioada 18.01. - 08.03.2014, la Bacău;

4. INTEGRAREA TIC ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL - desfăşurat în perioada 20.01. - 17.03.2014, la Bacău;

5. STRATEGII DE CONSILIERE EDUCAŢIONALĂ A PĂRINŢILOR - desfăşurat în perioada 15.03. - 12.04.2014, la Tg. Ocna;

6. EDUCAŢIE CIVICĂ - FORMAREA PROFESORILOR - desfăşurat în perioada 29.03. - 10.05.2014, la Comăneşti;

7. INTEGRAREA TIC ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL - desfăşurat în perioada 24.03. - 25.05.2014, la Bacău;

8. STRATEGII DE CONSILIERE EDUCAŢIONALĂ A PĂRINŢILOR - desfăşurat în perioada 10.05. - 06.06.2014, la Buhuşi.

se pot prezenta la secretariatul C.C.D. Bacău, pentru a-şi ridica atestatele de formare continuă.

Program de lucru: luni - vineri, între orele 8.30 - 15.30.

Cursanţii care au finalizat în semestrul I al anului şcolar 2013-2014, următoarele programe de formare continuă acreditate:

1. PEDAGOGIA DIVERSITĂŢII ŞI DIFICULTĂŢILE DE ÎNVĂŢARE - desfăşurat în perioada 18.10. - 17.11.2013, la Comăneşti;

2. STRATEGII DE CONSILIERE EDUCAŢIONALĂ A PĂRINŢILOR - desfăşurat în perioada 26.10. - 23.11.2013, la Oneşti;

3. INTEGRAREA TIC ÎN PROCESUL EDUCAŢIONAL - desfăşurat în perioada 09.10. - 07.12.2013, la Moineşti;

4. PEDAGOGIA DIVERSITĂŢII ŞI DIFICULTĂŢILE DE ÎNVĂŢARE - desfăşurat în perioada 20.11. - 15.12.2013, la Bacău;

5. MANAGEMENTUL CALITĂŢII ÎN EDUCAŢIE - desfăşurat în perioada 02.11. - 22.12.2013, la Bacău,

se pot prezenta la secretariatul CCD Bacău, pentru a-şi ridica atestatele de formare continuă.

Program de lucru: luni - vineri, între orele 8.30 - 15.30.

Eliberarea atestatelor de formare continuă pentru anul şcolar 2012 - 2013

Cursanţii care au finalizat în anul şcolar 2012-2013, următoarele programe de formare continuă acreditate:

1. MANAGEMENTUL CALITĂŢII ÎN EDUCAŢIE - desfăşurat în perioada 29.09. - 25.11.2012, la Oneşti;

2. PEDAGOGIA DIVERSITĂŢII ŞI DIFICULTĂŢILE DE ÎNVĂŢARE - desfăşurat în perioada 19.01. - 17.03.2013, la Bacău;

3. EDUCAŢIE CIVICĂ - FORMAREA PROFESORILOR - desfăşurat în perioada 02.03. - 18.05.2013, la Bacău;

4. PEDAGOGIA DIVERSITĂŢII ŞI DIFICULTĂŢILE DE ÎNVĂŢARE - desfăşurat în perioada 12.04. - 02.06.2013, la Oneşti;

5. MANAGEMENTUL CALITĂŢII ÎN EDUCAŢIE - desfăşurat în perioada 25.05. - 11.07.2013, la Comăneşti;

6. STRATEGII DE CONSILIERE EDUCAŢIONALĂ A PĂRINŢILOR - desfăşurat în perioada 07.06. - 11.07.2013, la Bacău,

se pot prezenta la secretariatul CCD Bacău, pentru a-şi ridica atestatele de formare continuă.

Program de lucru: luni - vineri, între orele 8.30 - 15.30.

Eliberarea atestatelor de formare continuă pentru anul şcolar 2011-2012

Cursanţii care au finalizat programele de formare continuă acreditate "Managementul calităţii în educaţie" şi "Pedagogia diversităţii şi dificultăţile de învăţare", în anul şcolar 2011-2012, se pot prezenta la secretariatul CCD Bacău, pentru a-şi ridica atestatele de formare continuă.

Program de lucru: luni - vineri, între orele 8.30 - 15.30.

Atestatelor de formare continuă se eliberează de luni pana vineri, între orele 8.30-15.30, la secretariatul instituţiei, cost 30 RON, astfel:

A. Pentru programele furnizate de CCD Bacău:

1. Managementul calităţii în educaţie.

2. Pedagogia diversităţii şi dificultăţile de învăţare.

B. Pentru programele furnizate de S.C. SIVECO România S.A. şi Fundaţia EOS România,

1. "Iniţiere IT şi Utilizare AeL".

2. "Calculatorul şi proiectele interdisciplinare".

atestatele vor fi eliberate în momentul în care acestea vor sosi de la cei doi furnizori.

Responsabil dna Marinela Hazaparu - tel: 0234523988
Eliberarea atestatelor de formare continuă pentru anul şcolar 2009 - 2010

Eliberarea Atestatelor de formare continua pentru anul şcolar 2009 - 2010, se face de luni pana vineri, orele 8.30-15.30, la secretariatul institutiei, astfel:

  • pentru cursurile a căror furnizor este CCD: "Tehnici informaţionale computerizate - iniţiere", "Managementul organizaţiei şcolare", "Managementul proiectelor educaţionale", "Rasism, xenofobie, antisemitism - probleme educaţionale; Holocaustul", "Globalizare şi integrare europeană prin servicii", "Fonduri structurale - dezvoltare instituţională", "Şcoala incluzivă - şcoală europeană", "Învăţarea toleranţei prin limba engleză", "Didactică preşcolară - inovaţie şi calitate" - se eliberează de la secretariatul CCD Bacău, cost 30 RON;
  • pentru "Programul Naţional de Dezvoltare a Competenţelor de Evaluare (DeCeE)" - se eliberează de la secretariatul CCD Bacău, cost 30 RON;
  • pentru cursurile al căror furnizor este C.R.E.E.: " Educaţia economică şi antreprenorială eficientă" vă rugăm să luaţi legătura cu doamna Polixenia Simion, coordonatorul programului, prof. la C.N. "Gh. Vrănceanu" Bacău, tel 0740198989;
  • pentru cursurile al căror furnizor este SIVECO România SA: "Iniţiere IT şi Utilizare AeL", "Instruirea în societatea cunoaşterii", cei care au finalizat cursul la Bacău pot ridica atestatele de la secretariatul CCD Bacău, cei care au finalizat cursul la Oneşti, Comăneşti, Moineşti, sunt rugaţi să ia legătura cu domnul Mihai Ursachi, C.T. "Gh. Asachi" Oneşti, mail: mihaiursachi@yahoo.com, cost 20 RON pentru programele derulate până în anul şcolar 2006-2007 inclusiv, cost 30 RON pentru programele derulate începând cu anul şcolar 2007-2008.

Responsabil dna Marinela Hazaparu - tel 0234523988